Shift II (2018) Screen print  48 x 34 cm

Shift II (2018)

Screen print

48 x 34 cm

 Shift I (2018) Screen print  48 x 34 cm

Shift I (2018)

Screen print

48 x 34 cm

 Abutment I (2019) Screen print 48 x 34 cm

Abutment I (2019)

Screen print

48 x 34 cm

 Abutment II (2019) Screen print 48 x 34 cm

Abutment II (2019)

Screen print

48 x 34 cm

 Fragmentation V Black (2019) Screen print 24 x 20 cm

Fragmentation V Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

 Fragmentation VI Black (2019) Screen print 24 x 20 cm

Fragmentation VI Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

 Fragmentation VIII Black (2019) Screen print 24 x 20 cm

Fragmentation VIII Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

 Fragmentation VII Black (2019) Screen print 24 x 20 cm

Fragmentation VII Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

 Print (1) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    

Print (1)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

 Print (2)  Screenprint 1/25 58 x 42 cm    

Print (2) 

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

 Print (3) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    

Print (3)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

 Print (4) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    

Print (4)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

 Grid study 1 (2018) Screen print  42 x 32 cm

Grid study 1 (2018)

Screen print

42 x 32 cm

 Grid study 2 (2018) Screen print 42 x 32 cm

Grid study 2 (2018)

Screen print

42 x 32 cm

 Shift II (2018) Screen print  48 x 34 cm
 Shift I (2018) Screen print  48 x 34 cm
 Abutment I (2019) Screen print 48 x 34 cm
 Abutment II (2019) Screen print 48 x 34 cm
 Fragmentation V Black (2019) Screen print 24 x 20 cm
 Fragmentation VI Black (2019) Screen print 24 x 20 cm
 Fragmentation VIII Black (2019) Screen print 24 x 20 cm
 Fragmentation VII Black (2019) Screen print 24 x 20 cm
 Print (1) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    
 Print (2)  Screenprint 1/25 58 x 42 cm    
 Print (3) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    
 Print (4) Screenprint 1/25 58 x 42 cm    
 Grid study 1 (2018) Screen print  42 x 32 cm
 Grid study 2 (2018) Screen print 42 x 32 cm

Shift II (2018)

Screen print

48 x 34 cm

Shift I (2018)

Screen print

48 x 34 cm

Abutment I (2019)

Screen print

48 x 34 cm

Abutment II (2019)

Screen print

48 x 34 cm

Fragmentation V Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

Fragmentation VI Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

Fragmentation VIII Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

Fragmentation VII Black (2019)

Screen print

24 x 20 cm

Print (1)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

Print (2) 

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

Print (3)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

Print (4)

Screenprint 1/25

58 x 42 cm

 

 

Grid study 1 (2018)

Screen print

42 x 32 cm

Grid study 2 (2018)

Screen print

42 x 32 cm

show thumbnails